[[[["field8","equal_to","Bay"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field16","equal_to","Yaz\u0131l\u0131m M\u00fchendisi (Makine \u00d6\u011frenmesi)"]],[["show_fields","field36"]],"and"],[[["field16","equal_to","Yaz\u0131l\u0131m M\u00fchendisi (B\u00fcy\u00fck Veri)"]],[["show_fields","field22"]],"and"],[[["field16","equal_to","Admin (B\u00fcy\u00fck Veri)"]],[["show_fields","field35"]],"and"],[[["field16","equal_to","Stajyer"]],[["show_fields","field53,field52"]],"and"],[[["field29","equal_to","Lise"]],[["hide_fields","field31,field33,field32,field34"]],"and"]]
1 Step 1
Artiwise İş Başvuru Formu

Yazılım Mühendisi (Büyük Veri)


 1. Apache Map Reduce ve Apache Spark konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olan.
 2. Java, Python, Scala dillerinden herhangi birinde uzman düzeyde bilgi sahibi olmak.
 3. Kod geliştirme ve devreye alım süreçleri konusunda deneyim sahibi.
 4. Veri tabanları konusunda uzman. (RDBMS, No-Sql)
 5. Spark SQL ve Apache Hive bilen.
 6. Hadoop ailesinden veri aktarımı ve görev planlayıcılar konusunda uzman olan. (Apache Flume, Apache Oozie)
Tercih Nedeni:
 1. Apache Solr ve Apache Nutch projelerinde bilgi ve tercübe sahibi olmak.
 2. Hadoop ortamlarının yönetimi konusunda bilgi sahibi.Monitoring konusunda tecrübeli.

Admin (Büyük Veri)


 1. Apache Hadoop, HDFS, Map Reduce gibi alt yapıların kurulumu, yönetimi konularında minimum 5 yıl tecrübe sahibi olmak.
 2. Sunucu yönetimi konusunda proaktif davranarak, sistemin takibi için yönetimsel araçlar geliştirebilecek script vb bilgi sahibi olabilmek.
 3. İyi düzeyde Linux ve donanım bilgisi sahibi olabilmek.
 4. Yeni yazılım ve donanımların diğer mühendislik ekipleri ile görüşülerek, canlıya alımını planlayacak ve gerçekleştirecek yetkinlikte olması.
 5. Hadoop kümesinin (cluster) performans iyileştirmelerini yapabilecek düzeyde yetkin olması.
 6. RDBMS ve NoSql veri tabanlarının yönetimi konusunda tecrbe sahibi olmak.Tercih Nedeni:
Tercih Nedeni:
 1. Bulut teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak. (AWS veya MS Azure)

Yazılım Mühendisi (Makine Öğrenmesi)


 1. Java ve Python programlama dillerinde tecrübe sahibi olan.
 2. Java Spring ve Hibernate ile uygulama geliştirmiş olan.
 3. RDBMS (Oracle, MSSql, Postgresql vb) konularına hakim.
 4. MongoDB veri tabanı yönetimi kurulumu ve uygulama geliştirime konusuna hakim.
 5. Apache Spark, Apache Hadoop teknolojilerine hakim ve Spark üzerinde proje geliştirimiş olan.
 6. Apache Solr veya Elastic search ile arama uygulamaları geliştirmiş olan.

Ek Faydalar ; 

 1. Apache Opennlp, Python NLTK kütüphanelerini bilen ve bunlara geliştirme yapmış olan.
 2. Spark Mllib, Weka vb makine öğrenmesi kütüphaneleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Görev tanımı:
 1. Veri analizi çalışmalarında yardımcı olabilecek kütüphane ve uygulamaların geliştirilmesinden sorumlu.
 2. Ürün geliştirme konusunda teknik sahipliğe sahip olacak.
 3. Takımı ile uyumlu çalışırken, raporlamasını ekibi ile yapabilecek.
 4. Ürün geliştirmeye dair yapılan ihtiyaç analizinin ardından teknik analizinin yapılabilmesi ve risklerin ortaya konularak planlamanın sağlanması.
 5. Geliştirmelerin tamamını ürünün izlenebilirliğine katkısının sunulacak şekilde yapılabilmesi.
 6. Ürün üzerinden sunulan API’ların tasarımının yapılması.
Kişisel Bilgiler
Ad Soyad
Doğum Tarihi
Telefon
Adres
0 /
Eğitim
Üniversite 1
Üniversite Bölüm 1
Üniversite 2
Üniversite Bölüm 2
Lise
Staj Başlangıç Zamanı
Staj Bitiş Zamanı
İngilizce Dil Seviyesi
İş Deneyimi
İş Yeri Adı 1
Pozisyonu
Çalışma ZamanıYıl Aralığı
İş Yeri Adı 2
Pozisyonu
Çalışma ZamanıYıl Aralığı
İş Yeri Adı 3
Pozisyonu
Çalışma ZamanıYıl Aralığı
Diğer
ReferansReferans kişi listesi
0 /
Başvuru Açıklama
0 /
CV Yükle
Yükle
Previous
Next