Artiwise Metin Analitiği Platformu

Artiwise metin analitiği platformu yapay zeka ve makine öğrenmesi ile çalışan bulut tabanlı veri analitiği platformudur. Tüm yazılı kaynaklarınızı kullanışlı ara yüzleri ile analiz ederek %90 üzerinde başarı oranı ve %70 verimlilik ile aksiyon almanızı sağlar. Başvurunuz sonrasında Türkçe ve İngilizce dil desteği olan Artiwise Metin Analitiği Platformu’nu kısa sürede deneyimleyebilirsiniz.

Makine Öğrenmesi ve Doğal Dil İşleme Teknikleri ;

Artiwise ile veri analistleri ve uygulama geliştirme uzmanları, makine öğrenmesi ve doğal dil işleme (natural language processing) tekniklerini bilmelerine gerek olmaksızın veri modellemesi yapabilirler. Ürünün API‘ lerini kullanarak analiz sonuçlarını istedikleri platformlara taşıyabilirler. Müşteri yöneticileri, pazarlama uzmanları, medya ajansları vb. müşteriye yakın iş birimlerinde çalışan ekipler akıllı Artiwise modüllerini kullanarak istedikleri marka, rakip, ürün, hizmet vb. ile ilgili tüm yazılı içerik analizlerini raporlayabilirler.

Kullandıkça Öde Modeli ;

Artiwise metin analitiği platformu bulut üzerinden kullandıkça öde modeliyle hizmet vermektedir. Bu sayede firmalar projeleri için ek yatırım yapma ihtiyacı duymadan, proje yatırımının geri dönüşünü (ROI) rahatlıkla görebilmektedirler. Regülasyon kısıtları olan ve verisini bulutta bulundurmak istemeyen firmalar için yerinde kurulum yapılarak hizmet verilebilmektedir.

Tüm yazılı kanallarınızı Artiwise ile analiz edin.
Artiwise ile müşterinin iç görüsünü analiz edin ve müşterinin sesini duyun.

Müşteri Deneyiminde Artiwise

Firmalar, ürün ya da hizmetlerini doğru analiz etmek istiyorsa hedefleri 360 derece müşteri analizi olmalı. Ancak bu tür bir analiz için yalnızca CRM’deki verilerle rapor alınması yeterli değil. Bunun yanında birçok yazılı içerik bulunuyor. Bunları CRM sisteminizle entegre edip ortak bir çözüm sunmanız gerekiyor. Konuşma, şikâyet verileri, açık uçlu anket verileri gibi yapısal olmayan veriler de analiz edilmeli ve firmalar müşterilerinin hangi segmentte olduğunu, ürünlerinin sınıf dağılımlarını ve neler yapmak istediğini anlamalı.

Artiwise mühendislerinin geliştirmiş olduğu metin analitiği platformu makine öğrenmesi ve doğal dil işleme tekniklerini kullanarak müşteri içgörüsünü (customer insight) tek platformdan analiz edebiliyor.

360 derece analiz yaparak;

  • Firmanın rakipleri ile durumu nasıl ?
  • Makine öğrenmesiyle eğitilmiş sınıflara ait yazılı içeriklerin dağılımı ne ?
  • Ürün ve hizmetlere ait yorumların duygu dağılımı ne ?
  • Öne çıkan konular neler ?

Tek platformdan analiz edilebilmesini sağlıyor.

Duygu Analizi

Markanız, hizmetleriniz, ürünleriniz vb. hakkındaki yorumların duygu analizini yapın. %90 ve üzeri başarı oranıyla duyguları yakalayın.

Sınıflandırma

Yazılı verilerinizi platform üzerinde oluşturduğunuz kendi veri modelinize göre sınıflandırabilirsiniz.

Kümeleme

Yapısal olmayan verilerinizi yapısal hale getirin. Sınıflarınızı ve segmentlerinizi belirleyin.

Öne Çıkan Söylemler

Çalışma alanınızda konuşulan konuları yakından takip edin, müşterileriniz ile iletişimde ve pazarda söz sahibi olun.

Kök Neden Analizi

Müşterilerinizden gelen verileri sınıflandırdıktan sonra her sınıfa ait öne çıkan söylemleri, problemleri kök neden analizi ile tespit edin.

Varlık Tespiti

Büyük metinlerdeki kişi, kurum, lokasyon vb. varlık isimlerini analiz edin.