Textwise Modüller

İsimlendirilmiş Varlık Tespiti (Named Entitiy)

Size ait çalışma alanında yer alan varlık isimlerini tespit etmenizi sağlar. 

Kök Neden Analizi ( Root Cause Anaysis)

Verileriniz üzerinde öne çıkan problemlerin veya söylemlerin nedenlerini analiz edeceğiniz sonuçları almanızı sağlar. Balık kılçığı görseli ile problemlerinizi sınıflar üzerinden takip etmenizi ve kök nedenlerini analiz etmenizi kolaylaştırır.

Öne Çıkan Söylemler (Trending Topic)

Verileriniz içinde en çok konuşulan konular veya öne çıkan söylemler tespit edilir.  Böylece markalarınız, hizmetleriniz, ürünleriniz veya rakipleriniz hakkında en çok konuşulan konuları analiz edebilir aksiyon planlarınızı çıkarabilirsiniz.

Veri Kümeleme (Clustering)

İstatiksel olarak benzer nitelikte olan kayıtların kümelenerek birbirinden ayrılmasını ve belirginleşmesini sağlar. Sınıflandırmada veriler önceden belirlenmiş sınıflar ile eşleştirilirken, kümelemede veriler önceden belirlenmeyen ve kümeleme sonucu ortaya çıkan veriler ile eşleştirilir. Makine öğrenmesiyle oluşturulmuş olan kümelere ait detay kayıtlarını tek tek analiz etmenize imkan sağlar.

Sınıflandırma (Classification)

Sınıflandırma modülü ile çok büyük veri kümelerini makine öğrenmesiyle eğitebilirsiniz. Size özel hazırlanmış dashboardlarda her bir sınıfa ait kaç adet veri bulunduğunu ve içeriklerinin neler olduğunu görebilirsiniz. Verinizi bir kez eğittikten sonra çok kısa sürede yeni verilerinizi yüksek başarı oranlarıyla sınıflandırabilirisiniz.

Duygu Analizi (Sentiment Analysis)

Duygu analizi modülü ile yazılı içerikleri anlamlandırabilirsiniz. Duygu analizi modülü insanların modunu olumlu, olumsuz ve nötr olarak 3 temel sınıfta analiz eder.