Veri Sorumlusu: Artiwise Yazılım Teknolojileri ve Danışmanlık Limited Şirketi

Adres: Reşitpaşa Mah. Katar Cad. Teknokent Arı 3 Sitesi No:4/B106, Sarıyer/Istanbul

Bu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla Artiwise tarafından siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca işlediğimiz kişisel verilerinizle ilgili bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

  1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlemenin Kapsamı

Kişisel veri sizlerin kimliğini belirleyen veya belirlenebilir kılan herhangi bir veridir. Örneğin, adınız soyadınız, telefon numaranız veya banka hesap bilgileriniz birer kişisel veridir. Kişisel verileriniz işlenmesi ise verileriniz üzerinde gerçekleştirilen elde etme, değiştirme, kaydetme, muhafaza etme, silme, açıklama, aktarma gibi her türlü işlemi ifade eder. İşlediğimiz kişisel verilere ilişkin bilgilere aşağıda yer verdik:

İşlenen Kişisel VerilerinizVerilerinizin İşlenme AmaçlarıVeri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi
Ad, soyadMal/Hizmet Satış süreçlerinin yürütülmesi Demo taleplerinin alınmasıSözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması

İşlenen Kişisel VerilerinizVerilerinizin İşlenme AmaçlarıVeri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi
E-posta adresi Telefon Mal/Hizmet Satış süreçlerinin yürütülmesi Demo taleplerinin alınmasıSözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması

İşlenen Kişisel VerilerinizVerilerinizin İşlenme AmaçlarıVeri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi
PozisyonMal/Hizmet Satış süreçlerinin yürütülmesi Demo taleplerinin alınmasıSözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması

İşlenen Kişisel VerilerinizVerilerinizin İşlenme AmaçlarıVeri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi
İnternet sitesi giriş-çıkış bilgileriIP adresleriBilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / DenetimiHukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi Veri sorumlusunun meşru menfaati

İşlenen Kişisel VerilerinizVerilerinizin İşlenme AmaçlarıVeri İşleme Faaliyetlerimizin Hukuki Sebebi
Web sitesi çerezleriBilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Teminiİş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / DenetimiPazarlama Analiz Çalışmalarının YürütülmesiHukuki yükümlülüğün yerine getirilmesiVeri sorumlusunun meşru menfaati

  1. Kişisel Verilerinizi Aktardığımız Alıcı Grupları ve Aktarım Amaçları 

Kişisel verileriniz, aktarılmamaktadır. 

Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta bir süre öngörülen veya işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanır. Verileriniz, veri işlemeyi gerektirecek hukuki sebeplerin ortadan kalkması halinde, resen veya sizin talebiniz ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişileri ifade etmektedir. İlgili kişi sıfatıyla siz değerli Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz KVKK uyarınca işlenen kişisel verilerinizle ilgili şu haklara sahipsiniz:

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu vasıtasıyla,

Artiwise Yazılım Teknolojileri ve Danışmanlık Limited Şirketi’ne iletebilirsiniz.

Veri sorumlusuna başvuru usul ve esaslarına ilişkin yasal zorunluluklar kapsamında ilgili kişi olarak sizler, başvurunuzda isminize, soy isminize, başvurunuz yazılı ise imzanıza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. Kimlik numaranıza, yabancı iseniz uyruğunuza, pasaport (veya varsa kimlik) numaranıza, tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş adresinize, varsa bildirime esas almamız için e-posta adresiniz ve faks numaranıza son olarak talep konusuna yer vermelisiniz. Ayrıca başvurunuza kimliği doğrulayıcı belgeler ile talep konunuza ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemelisiniz.

Süreci sizler için en etkin şekilde işletmemiz adına talep konunuzda hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi, talep ettiğiniz işleme ilişkin detayları açık ve anlaşılır şekilde belirtmelisiniz.

Önemle belirtmek isteriz ki talep konusu, ilgili kişinin kendisiyle ilgili olmalıdır. Başkası adına başvuru yapılıyor ise, talebi yapan kişinin talep edilen işleme yönelik özel olarak belgelendirilmiş bir yetkiye dayanması (vekaletname) gerekmektedir. Yetkisiz yapılan başvurular ise değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başvurularınızı değerlendirerek sizlere en kısa sürede ve en geç başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde dönüş yapmaktayız.