Doğal Dil İşleme

Doğal Dil İşleme Nedir ?

Doğal Dil İşleme kapsamlı bir problem olduğu için farklı fazlar halinde incelenmekte ve bu fazların bir araya getirilmesi ile doğal dil işleme uygulamaları geliştirilmektedir. Aşağıdaki katmanların her biri kendi içlerinde ayrı uzmanlıklar barındırmaktadır.

Eğer yazılı bir veriyi analiz etmek ve anlamak istenirse, bu katmanlardan morfoloji, sentaks ve semantik alanlarında hakim araçlara ihtiyaç vardır. Ancak veri ses dosyası halinde ise bu katmanlara ek olarak fonetik ve fonoloji katmanlarından da destek alınmalıdır.

Doğal Dil İşleme Fazları

Fonetik (Phonetics)

İnsanların dili konuşurken ne gibi sesler kullandıkları ile ilgilenen katman

Fonoloji (Phonology)

Dili meydana getiren ses birliktelikleri ile ilgilenen katman

Morfoloji (Morphology)

Dildeki kelimelerin yapılarını (ek-kök) inceleyen katman

Sentaks (Syntax)

Cümle yapıları ile ilgilenen katman

Semantik (Semantics)

Cümle yapıları ile ilgilenen katman

Artiwise Analytics ile Yazılı ve Sesli İçeriklerde Doğal Dil İşleme Kolaylığı

Artiwise Analytcis; köke indirgeme, gövdeleme, morfolojik analiz, Türkçe karakter düzeltme ve isimlendirilmiş varlık tespiti gibi Doğal Dil İşleme tekniklerini kod yazmaya ve teknik geliştirme yapmaya gerek kalmadan kullanmanızı sağlar. Artiwise, Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, İspanyolca dillerine özgü yaptığı doğal dil işleme çalışmalarını, dünya üzerinde çok kullanılan diğer diller için de geliştirmeyi hedeflemektedir.

Doğal Dil İşleme alt bilim dalı, insanın konuşabilme ve özellikle de konuşulanı anlama yeteneklerini taklit edebilmeyi hedeflemektedir. İnsanları insan yapan en büyük yetenekler konuşma ve birbirini anlamadır. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliğin bu olduğuna dair toplumda da birçok deyiş vardır. İşte bu sebeple, insanımsı bir bilgisayardan söz ediyorsak, onun insanların konuşmalarını anlayabilmesi ve gerçekleştirilmesi en önemli özelliklerdir. Aynı zamanda, insanların dili kullanmadaki farklılıkları ve kendilerine özgülükleri gibi birçok detay, bu problemin çözülmesini büyük oranda zorlaştırmaktadır.

Bu bilim dalının en büyük motivasyonu, insanların bir dili nasıl öğrendikleri olmuştur hep. Yıllarca bu işi dillerin kurallarını bilgisayar ortamına aktarmakla çözmeye çalışan bilim insanları, bu yöntemler ile kesin bir sonuca varmanın imkansızlığını görmüştür ve yapay zeka tekniklerinin birçok çeşitte kullanımını denemişlerdir. Bu problem günümüzde tam olarak çözülmüştür diyebileceğimiz bir problem değildir. Diller, insanlar ile birlikte yaşar evrilir ve değişir. Bu sebeple insanlar var olduğu sürece bu çalışmalar da yapılmaya devam edecektir.

Doğal Dil İşleme

Doğal Dil İşleme (NLP) Nedir? NLP (Natural Language Processing), Türkçe ismiyle Doğal Dil İşleme (DDİ), yapay zekanın altında yer alan ve amacı insanların ürettiği doğal dilin işlenebilmesi, anlaşılabilmesi, analiz edilerek çıktılara dönüştürülebilmesi olan araştırma alanıdır. Halen tam anlamıyla çözülememiş problemler barındırması sebebiyle de aktif olarak üzerine çokça yatırım ve araştırma yapılmaktadır. Tarihi 1950’li yıllara dayanan doğal dil işleme zaman içinde diğer yapay zeka alanları gibi dalgalı bir seyir izlemiş, farklı metodolojiler ile çözülmeye çalışılmış problemleri ile tarihin belli dönemlerinde daha

Devam »

Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme İle Çoklu Etiket Metin Sınıflandırma

Sınıflandırma Yöntemleri İkili sınıflandırma (Binary classification) problemlerinde, sadece cevabı evet ya da hayır olan bir soru sorarız. Eğer verilecek cevap ikiden fazla değer içinden seçilerek cevaplanacaksa buna çok sınıflı sınıflandırma (multi-class classification) problemi deriz. Eğer tespit etmeye çalıştığımız sınıf birden fazla sınıfa sahip bir kümeden geliyorsa ve bu sınıflardan birden fazlasını aynı anda seçme ihtiyacımız varsa buna çoklu etiketli sınıflandırma (multi-label classification) adını veririz. Yukarıdaki örnekte gördüğünüz gibi resimde hem köpek hem çimen hem de doğanın aynı anda görüldüğü ve

Devam »

SEO için Doğal Dil İşleme

Doğal dil işleme için bir çok kullanım alanı duymuşsunuzdur. Bir çoğunun başarılı gerçeklemelerine de şahit olmuş olabilirsiniz. Artiwise da bir çok farklı ve yaygın alanda doğal dil işlemeyi kullanarak büyük ölçekli kurumlar için faydalı modeller ortaua koydu. Ancak bugün değineceğimiz konuda daha önce çok fazla örneğini görmemiş olmanız hatta uyarlama fikirleri ile karşılaşmamış olmanız normal. Zaten amaç da farklı alanlarda yapay zekanın kullanımını ortaya koymak ve bunu dünya ile paylaşmak değil mi aslolan. Bugün anlatacak olduğumuz kullanım hikayesi, WEB üzerinde

Devam »

Doğal Dil İşleme

Doğal Dil İşleme kapsamlı bir problem olduğu için farklı fazlar halinde incelenmekte ve bu fazların bir araya getirilmesi ile doğal dil işleme uygulamaları geliştirilebilmektedir. Aşağıdaki katmanların her biri kendi içlerinde ayrı uzmanlıklar barındırmaktadır.

  • Fonetik (Phonetics)
  • Fonoloji (Phonology)
  • Morfoloji (Morphology)
  • Sentaks (Syntax)
  • Semantik (Semantics)

Eğer yazılı bir veriyi analiz etmek ve anlamak istenirse bu katmanlardan; morfoloji, sentaks ve semantik alanlarında hakim araçlara ihtiyaç vardır. Ancak veri ses dosyası halinde ise bu katmanlara ek olarak fonetik ve fonoloji katmanlarından da destek alınmalıdır.

 

Artiwise ile Yazılı İçeriklerde

Doğal Dil İşleme Kolaylığı

Artiwise Matin Analitiği Platformu, köke indirgeme, gövdeleme, morfolojik analiz, Türkçe karakter düzeltme, isimlendirilmiş varlık tespiti gibi Doğal Dil İşleme tekniklerini kod yazmaya veya teknik geliştirme yapmaya gerek kalmadan kullanmanızı sağlar.

Doğal Dil İşleme alt bilim dalı, insanın konuşabilme ve özellikle de konuşulanı anlama yeteneklerini taklit edebilmeyi hedeflemektedir. İnsanları, insan yapan en büyük yeteneklerden biri konuşma ve birbirini anlamadır. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliğin bu olduğuna dair toplumda da birçok deyiş vardır. İşte bu sebeple, insanımsı bir bilgisayardan söz ediyorsak, insanların konuşmalarını anlayabilmesi, gerçekleştirilmesi en önemli olan özelliktir. Aynı zamanda insanların dili kullanmadaki farklılıkları, kendilerine özgülükleri vb. birçok detay bu problemin çözülmesini büyük oranda zorlaştırmaktadır.

Bu bilim dalının en büyük motivasyonu, insanların bir dili nasıl öğrendikleri olmuştur hep. Yıllarca bu işi dillerin kurallarını bilgisayar ortamına aktarmakla çözmeye çalışan bilim insanları, bu yöntemler ile kesin bir sonuca varmanın imkansızlığını görmüştür ve yapay zeka tekniklerinin bir çok çeşitte kullanımını denemişlerdir. Bu problem günümüzde tam olarak çözülmüştür diyebileceğimiz bir problem değildir. Diller insanlar ile birlikte yaşar evrilir ve değişirler. Bu sebeple insanlar var olduğu sürece bu çalışmalar da yapılmaya devam edecektir.