Artiwise
Metin Analitiği Platformu

Artiwise Metin Analitiği Platformu; yapay zeka, makine öğrenmesi ve doğal dil işleme teknikleri ile çalışan bulut tabanlı metin analitiği platformudur. Kullanışlı ara yüzleri ile, yazılı metin içerikleri ve yapısal olmayan tüm verilerinizi kısa zamanda raporlayıp aksiyon alabileceğiniz yapısal hale dönüştürür.

Artiwise Metin Analitiği Platformu Doğal Dil İşleme Fazları

Fonetik (Phonetics)

İnsanların dili konuşurken ne gibi sesler kullandıkları ile ilgilenen katman

Fonoloji (Phonology)

Dili meydana getiren ses birliktelikleri ile ilgilenen katman

Morfoloji (Morphology)

Dildeki kelimelerin yapılarını (ek-kök) inceleyen katman

Sentaks (Syntax)

Cümle yapıları ile ilgilenen katman

Semantik (Semantics)

Cümle yapıları ile ilgilenen katman

Metin Analitiğine Ait Tüm Kullanım Alanları Artiwise Analytics' de