Chatbot Konuşma Analizi

Chatbotlar kullanıcılar ile doğal dilde iletişim kurabilen dijital asistanlardır. Çok genel konular üzerine bir sohbet arkadaşı gibi de eğitilebilen chatbotlar genellikle belirli bir alanda kullanıcıları yönlendirme, sorunlarını dinleme veya onlara bilgi verme amacıyla kullanılmaktadır. Chatbotlar sayesinde müşteri ile ilişkide harcanan efor önemli seviyede azaltılabilmektedir. Chatbot Analizini doğal dil işleme ile yapan firmalar müşteri deneyiminde fark yaratmaktadır.

Artiwise Analytics Chat Analizi İle Kullanıcının Her Bir İfadesini Anlamlandırabilirsiniz

Chatbot Analizinde müşterinin yaptığı bir yorumun hangi konu ve alt konular ile ilgili  olduğu önemlidir. Artiwise Analytics chatbot verilerinden gelen her bir yorumu anında sınıflandırıp bu yorumun hangi duyguyu barındırdığını etiketleyebilir. Bu etiketleme sonucunda şirket öncelik vermesi gerektiğini düşündüğü yorumları hızla tespit edip onların işleme konulmasını önceleyebilir. Artiwise Analytics ile olumsuz veya olumlu içerikleri dönemsel olarak takip edebilir, önce çıkan konuları tespit edebilir ve kök neden analizi yapabilirsiniz. Artiwise Analytics Chatbot Analizi ile müşteri içgörüsünü yakından takip edebilirsiniz.

Artiwise Analytics ile Chat Analizi

Chatbotların işleyişinde doğal dil anlama, niyet ve varlık tespiti, anahtar kelime çıkarımı tekniklerinden faydalanılarak kullanıcının ifadesinde ne anlatmak istediği, özel isim, marka, tarih, mekan gibi hangi bilgileri verdiği ve ifadenin hangi konu ile ilgili olduğu bilgileri elde edilmektedir. Artiwise Analytics Chatbot Analizi ile chatbot kullanıcılarınızdan gelen yorumların konu ve duygu dağılımınlarını görebilir, olumlu veya olumsuz bildirimlere göre aksiyon alabilir ve günlük veya dönemsel olarak chatbot kullanıcılarınızın öne çıkan konularını tespit edebilirsiniz

Müşterinin Sesi'ni
Artiwise Analytics ile Analiz Edin

Müşterinin sesi analizinde chatbot içerikleri, çağrı merkezi ses kayıtları, sosyal medya verisi, yazılı anket verileri, e-mail bildirimleri, ürün veya hizmetleriniz ile ilgili müşteri yorumları ve sohbet etkileşimleri veri kaynaklarının bir kısmını oluşturmaktadır.  Büyük, karmaşık ve yapısal olmayan bu verilerin analiz edilmesi firmalar için stratejik önemdedir. Artiwise Analytics Metin Analitiği teknolojisi tüm bu veri kaynaklarına kolayca entegre olarak müşterinin sesini, tercihlerini, ihtiyaçlarını ve yaklaşımlarını kısa zamanda anlamanızı sağlar.