26 Aralık 2022 |

Speech To Text

Yaşamımızın her alanında bizi heyecanlandıran, şaşırtan gelişmelerle karşı karşıya gelebiliyoruz. Özellikle teknoloji düzeyinde ortaya çıkan gelişmeler, hiç kuşkusuz ki heyecanımızı bir kat daha artırıyor. Bu içeriğimizde, pek çok sektörü yakından ilgilendiren, son derece işlevsel ve verimli bir teknolojiden söz edeceğiniz: Speech To Text.

Son zamanlarda adına pek çok platformda rastlamaya başladığımız Speech To Text kavramı, günümüzde telekomünikasyondan eğitime birçok alanda karşılık bulmaya başlamıştır. Speech To Text, geçmişte hayalini bile kurmakta zorlanabileceğimiz bir sistemi deyim yerindeyse ayağımıza getiriyor. Kavram, temel düzeyde metni sese başarılı bir şekilde dönüştürme işlevini yerine getiriyor. Esasen geçmiş yıllarda bu konuda kimi teknoloji şirketlerinin ya da yazılımcıların çeşitli girişimleri oldu. Fakat metni sese dönüştürme noktasında bugün için son derece ciddi bir dönüşümden söz etmek mümkün.

Speech To Text teknolojisinin kendine has ayrıcalıkları, işletmelere sunduğu avantajlar ve elbette kullanım pratikliği, günümüzde gördüğü ilginin en önemli nedenleri arasında kabul ediliyor. Speech To Text’in tam olarak ne olduğunu, kuruluşlara ne gibi yararlar sağlayabileceğini, organizasyonlarının hangi noktada bu teknolojiyi kullanabileceklerini mercek altına almaya çalıştık. Mükemmel bir konuşma tanıma teknolojisi olarak tanımlanan Speech To Text’e gelin şimdi daha yakından bakmaya çalışalım.

Speech To Text Nedir?

Speech To Text kavramını en basit şekliyle “konuşma sentezleyici” olarak tanımlamak mümkündür. Genel olarak sesleri metne dönüştürme işlevine sahip olan bu özel teknoloji, günümüzde yaygın şekilde kullanılmaya başlamıştır. Speech To Text sayesinde tüm sesleri oldukça pratik bir şekilde metin haline dönüştürebilirsiniz. Text to Speech ise bunun tam tersini başarılı bir şekilde uygular. Yani söz konusu teknolojide, bu defa metinler doğrudan sese dönüştürülür.

Speech To Text ile bir sesi metne dönüştürmek saniyeler içerisinde gerçekleşir. Üstelik bu gelişmiş teknolojide metinler, anlam bütünlüğü açısından sorunsuzdur. Orijinal sesleri referans alarak, herhangi bir anlatım bozukluğu oluşturmadan, kelimeleri ya da cümleleri kaydırmadan metinleştirme görevini üstlenir.

Speech To Text teknolojisinin henüz şu aşamada emekleme döneminde olduğunu, gelecek dönemde daha da gelişim göstereceğini öngörmek mümkündür. Buna rağmen kısa sürede çok ciddi bir mesafe alınmasından dolayı kuruluşlar ya da bireyler tarafından profesyonel düzeyde tercih edilir. Speech To Text, Doğal Dil İşleme adı verilen bir yapay zeka yazılımından faydalanır. Aşağıda detaylı olarak aktaracağımız Doğal Dil İşleme, “Natural Language Processing” ismiyle de anılır. Speech To Text’ten verimli bir şekilde yararlanmak adına bu teknolojinin çalışma prensiplerine de hakim olmakta yarar vardır.

Kimi kaynaklarda “Sesten Metne Aktarım Teknolojisi” olarak da geçen Speech To Text, ses sinyallerini son derece başarılı bir şekilde algılama becerisine sahiptir. Daha da önemlisi, algıladığı tüm bu sesleri anlamlı cümleler bütünlüğü olarak servis eder. Neticede size, belli bir zaman dilimi özelindeki tüm seslerden dönüştürülmüş bir metin çıktısı sunar. Bu çıktı, kuruluşlar tarafından elbette çok farklı motivasyonlarla değerlendirilebilir. İnsan sesinin kısa süre içerisinde dijital ortama aktarılması, bu teknolojinin sunduğu ayrıcalıklar arasında kabul görür. Oysa bu sesleri manuel bir şekilde metne dönüştürmek, insanlar için son derece zahmetli ve zaman alıcı bir işlemdir.

Speech To Text Gittikçe Önem Kazanıyor

İşletmeler, müşteri deneyimini iyileştirme süreçlerinde, bireyler ise daha çok dil öğrenme uygulamalarına farklı bir boyut kazandırmak için söz konusu teknolojiye yönelebilir. Normal koşullarda bir konuşmanın deşifre edilmesi, saatlerce sürebilecek bir işlemdir. Örneğin röportaj yapmak isteyen bir gazeteci, her defasında kayıt altına aldığı sesleri bir zaman sonra deşifre etmek zorundadır. Bu işlem ciddi bir enerji kaybını beraberinde getirir. Ayrıca bilgisayar klavyesi ile tek tek tüm cümleleri sağlıklı bir şekilde yazmaya çalışmak, zaman kayıplarını da kaçınılmaz kılar.

Bu arada ses dosyalarının kapladığı boyutla, konuşma metinlerinin kapladığı boyut arasında da çok ciddi farklar vardır. Bu da depolama alanı konusunda kuruluşlara bir ayrıcalık sunmaktadır. Öte yandan çeşitli toplantılarda, iş görüşmelerinde, tüm konuşulanların metin olarak servis edilmesi açısından Speech To Text gibi teknolojilere her daim ihtiyaç vardır. Metin haline getirilen sesler, esasen çok güvenli ve başarılı bir arşiv çalışması için olmazsa olmaz bir öğedir. Bu nedenle sadece özel kuruluşlar değil aynı zamanda kamu kurumları ya da devletlerin özel birimleri de bu teknolojiden kolayca yararlanır.

Dijital ortamda oluşturulacak bir arşivi bu teknolojiden bağımsız bir şekilde uygulamak için çok fazla insan gücüne ve zamana ihtiyaç olacaktır. Oysa Speech To Text, müşteri deneyimini iyileştirmeden şüpheli/anahtar kelime tanımlamaya kadar birçok noktada kullanılabilir. Speech To Text’i kullanmanın gerçek anlamda bir sınırı yoktur. Kuruluşlar ya da bireyler, birbirinden farklı amaçlar için bu teknolojiyi organizasyonlarında değerlendirebilir. Speech To Text, günümüzdeki gelişmiş formuyla beraber birçok dili destekler.

Günümüzde, konuşmadan metne çeviri süreçlerinde başvurulan bu özel uygulama; İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Türkçe Kürtçe, Japonca, Rusça, Azerice gibi yaygın dilleri sorunsuz bir şekilde desteklemektedir. İnsan seslerini metinleştirmek noktasında çok etkili bir araç olan Speech To Text sayesinde ortaya çıkan konuşmaları daha sonra kapsamlı bir şekilde analiz edebilirsiniz. Bu anlamda konuşma analizi ya da metin analizi gibi kilit işlevler için de ciddi bir rol üstlenir. Şimdi dilerseniz bu temel bilgilerden sonra Doğal Dil İşlemi kavramından söz edelim.

Doğal Dil İşleme Nedir?

Doğal Dil İşleme, yukarıda da bahsettiğimiz üzere insan dilinin doğrudan bilgisayarlar tarafından anlaşılıp tanınmasına olanak tanıyan bir yapay zeka teknolojisidir. Seslerin işlenmesi ve yorumlanmasında çok önemli bir rolü bulunur. Metin ve konuşma yazılımının yanında Spam filtrelerinde ya da yazım denetiminde de etkilidir. Bu arada Siri benzeri telefon yazılımları da esasen Doğal Dil İşleme kapsamında değerlendirilir.

Doğal Dil İşleme ya da orijinal ismiyle Natural Language Processing (NLP), toplamda iki temel bileşeni bünyesinde barındırır. Bu bileşenler; Doğal Dil Üretimi ve Doğal Dil Anlayışı şeklinde sıralanabilir. NLP, yapay zekanın bir türü olarak da değerlendirilir. Esasen Natural Language Processing, sanılanın aksine oldukça eski bir teknolojidir. Türkiye’de bu alanda yapılan ilk çalışmalar, 2000’li yılların başına dek uzanmaktadır. Çok uzun yıllardan bu yana aktif şekilde kullanılan bu teknolojinin günümüzde önemli bir gelişim kaydettiğini ifade edebiliriz.

Günümüzde farklı biçimlerdeki verilerin elde edilmesi, analiz açısından değerlendirilmesi ve arşivlenmesi önemini artırdıkça bu tip yazılımlara gösterilen değer de aynı paralellikte artmıştır. NPL teknolojisi, dil ve bilgisayar arasında çok önemli bir köprü niteliğindedir. Bir anlamda günlük yaşamda kullandığımız dili, teknolojinin yardımıyla yazılım diline dönüştürmektedir.

Natural Language Processing Altın Çağını Yaşıyor

Pek çok sektörün işleyişini ciddi ölçüde kolaylaştıran, süreçlerini hızlandıran ve veri konusundaki zenginliğini artıran Doğal Dil İşleme, anlamsal analiz ile söz dizimi gibi iki ayrı teknikten yararlanır. Sözcükler, bu yazılımda dilbilgisinin temel kurallarına göre dizilir ve anlamsal bütünlük bu sayede yakalanır. Konuşma ve yazı dili doğası gereği birbirinden farklı yapıya sahiptir. Bu zorlu ve karmaşa içeren sürecin kusursuza yakın şekilde ele alınması, NLP’nin gelişim göstermesi ile mümkün olmuştur.

Doğal Dil İşleme, bütün bu verileri doğru şekilde işleyebilmek adına pek çok özel algoritmadan faydalanmak zorundadır. Bilgisayar-insan dili etkileşimini maksimum seviyeye çıkarmak adına bu yazılım sürekli güncellenmekte ve gelişmektedir. Zaman geçtikçe yeni dilleri bünyesine dahil etmesi de bunun en açık göstergelerinden biridir.

Netice itibarıyla Speech To Text teknolojisinin temel enstrümanı olan Natural Language Processing’in, insan ile bilgisayar iletişimi arasındaki boşluğu ortadan kaldırdığını vurgulamak mümkündür. Bugün, Doğal Dil İşleme yazılımı, tam anlamıyla altın çağını yaşamaktadır. Farkında olmasak da esasen NLP’nin sunduğu ayrıcalıklarla, günlük yaşamımızın birçok noktasında karşılaşıyoruz.

Kuruluşlara Sağladığı Yararlar

Veri, günümüzde küçük ya da büyük çaplı tüm kuruluşlar için oldukça kıymetli bir unsurdur. Her markanın bu anlamda güçlü ve işlevsel verilere ihtiyacı vardır. Speech To Text teknolojisinin sağladığı en somut yararlardan biri de sağladığı verimliliktir. Kurum içi verimliliği artırması, aynı zamanda self servis müşteri hizmetleri anlayışını da pekiştirir. Bu durum bilhassa çağrı merkezi gibi birimler için tam anlamıyla bir devrim niteliğindedir.

Speech To Text aynı zamanda otomasyon noktasında da itici bir güç yaratır. Bütün sesleri otomatik şekilde metne dönüştüren bu özel teknoloji, ekonomik anlamda yükü hafifletir. En önemli artılarından biri de zaman konusunda yarattığı tasarruftur. Yazma konusunda fiziksel sorunlar yaşayan kişiler için seslerin metinleştirilmesi, aynı zamanda iletişim açısından da yardımcı bir unsur olarak karşımıza çıkar.

Podcast benzeri yayınlar yapan yayıncılar, özellikle işitme engelli olan bireyler için tüm ses kayıtlarını metne dönüştürmek isteyebilir. Bu durum sadece bahsettiğimiz yayınlarla sınırlı değildir. Aynı şekilde işitme engelli bireylere karşı hassasiyet gösteren tüm kuruluşlar için geçerli olabilir. Yeni teknolojilere uyum sağlamak ve bilhassa yapay zeka yazılımlara yönelmek, kurumsal itibarınızın artmasına neden olur. Bu da çok daha geniş bir hedef kitlesine yönelik olarak çalışmalar yürütmenize olanak sağlar.

Speech To Text sizi tek bir dile bağlı kılmaz. Farklı dillere uyum, bahsettiğimiz hedef kitlenin genişlemesi noktasında ciddi bir artı değer yaratır. Yapay zeka teknolojisinin ayrıcalıkları sayesinde işletmeler, müşteri hizmetleri kanadında önemli bir ilerleme kaydedebilir. Özellikle müşterilerden gelen geri bildirimlere dair kapsamlı analizler yapmak konusunda işletmelere müthiş bir pratiklik sağlar.

Speech To Text Avantajları

Yapay zeka uygulamalarını kullanmak günümüzde bir opsiyon değil, daha çok bir zorunluluk haline gelmeye başlamıştır. Bu gelişmelere ayak uydurmayı başaran kurumların pek çok ayrıcalığa sahip olabileceğini söylemek zor değildir.

Sesleri ya da elde edilen kayıtları dinlemek, kuruluşlar için hem zahmetli hem de zaman alıcı bir unsurdur. Çünkü bir sesli kaydı dinlemek için eşzamanlı şekilde vakit harcamak gerekir. Örneğin 20 dakikalık bir sesli kaydı dinlemek adına, tam olarak 20 dakikalık bir zaman harcamak gerekir. Aynı şekilde böyle bir metnin deşifresi için de özel bir personelin görevlendirilmesi gerekecektir. Oysa yapay zeka temelli Speech To Text teknolojisi tarafından dönüştürülmüş bir metni okumak, analiz etmek çok daha kısa sürede neticelenir.

İnsanların metin okuma hızı, ses kaydını dinleme hızından yüksektir. Bu sayede onlarca ses kaydına ait metni üst üste okuyabilir, metinler arasında sağlıklı analizler yapabilirsiniz. Öte yandan oluşturduğunuz bu metnin içerisinde kolayca arama yapabilirsiniz. Metinleri dilediğiniz ölçüde kategorilendirebilir ya da arşivleyebilirsiniz. Bulunduğunuz herhangi bir mekanda sesleri dinlemek yerine metinleri okuyabilirsiniz. Çünkü Speech To Text teknolojisi birçok cihazla doğrudan uyum içindedir. Örneğin bilgisayar, tablet ya da basit bir akıllı telefon bile bu teknolojinin kullanılması adına yeterli olacaktır. Otobüste ya da herhangi bir kalabalıkta dahi sistemden sorunsuz bir şekilde yararlanmaya devam edebilirsiniz.

Speech To Text Hangi Alanlarda Kullanılıyor?

Speech To Text teknolojisi günümüzde büyük ölçüde profesyonel kapsamda kullanılmaktadır. Bu nedenle hangi sektörde olursanız olun, organizasyonunuza doğrudan ya da dolaylı şekilde değer kazandıracak bu teknolojiye entegre olmanız önemli olacaktır. Temelleri eskiye uzansa da gelişmiş versiyonlarına yeni yeni ulaşılan Speech To Text teknolojisinin gelecek yıllarda daha da yol alacağı açıktır. Bu gelişimi sayesinde her geçen gün daha fazla kuruluş ve daha fazla sektör, Speech Analytics olanaklarından yararlanma şansı buluyor.

Bugün gelinen noktada söz konusu teknolojinin birçok alanda karşılık bulduğunu görüyoruz. Örneğin bankacılık ve finans, turizm, telekomünikasyon, eğitim, bu sektörlerin en başında gelir. Ayrıca son zamanlarda çeşitli web siteleri ve uygulamalar da bu teknolojiden yararlanmaktadır. Kulanım amacına bağlı olarak bu alanların daha da genişlemesi beklenmektedir.

Müşteri deneyiminin ya da verinin belirleyici olduğu tüm sektörler için sesten metne dönüştürme teknolojisi olmazsa olmaz bir beceridir. Turizm şirketleri özellikle yabancı müşterileri çekmek adına söz konusu teknolojinin ne denli önemli olduğunun farkına varmaya başlamıştır. Bu arada eğitim amaçlı videoları metinleştiren öğrenciler, bulundukları her ortamda ihtiyaçları olan bilgilere görsel ya da işitsel değil de metinsel olarak sahip olma şansına sahip olabilmektedir. Çağrıların analizi ve temsilci yardımında, medya içeriklerini çok pratik bir şekilde aramada, toplantıları kolayca metinleştirmede, önemli klinik görüşmelerin analizlerinde Speech To Text aktif bir şekilde kullanılır.

Algoritma Nasıl Çalışır?

Konuşmaları sorunsuz bir şekilde metinleştirmek maksadıyla geliştiren ve bu kapsamda geniş bir alanda kullanılan Speech To Text, sesleri düzenlenebilir, işlenebilir metinlere dönüştürür. Dilin kendi anlamsal bütünlüğüne bağlı kalmak şartıyla geliştirilen bu ses tanıma teknolojisi, dilbilimsel algoritmaları merkezine koyar. Bu sayede de kelimelere ilişkin tüm ses sinyallerini birbirinden kolayca ayırt edebilir.

Konuşmaların metne dönüşme süreci temel olarak birkaç adımdan meydana gelir. Bilindiği üzere konuşma esnasında kelimeler ağızdan çıkarken, belli titreşimler oluşur. Söz konusu teknoloji, işte bu titreşimleri hızlıca algılar ve analogdan dijital dile dönüştürür. Dönüştürücü, daha sonraki aşamada sesleri alıp dalgaları detaylıca ölçer ve filtreler. Bu esnada seslerin tümünü ayırt etmeye başlar. Sesler minik minik segmentlere bölündükten sonra fonemlerle eşleşir. Bu fonemler, matematiksel modellemeyle ağ üstünde çalıştırmaya başlar. Oluşan sonuç, bir metin formatına dökülür ve kullanıcıya somut şekilde sunulur. Tüm bu işlemler son derece hızlı bir şekilde neticelenir.

Artiwise ile Speech To Text Teknolojisi

Speech To Text gibi üst düzey bir teknolojiden faydalanmanız, doğru, hızlı ve son derece faydalı öngörüler elde etmenize olanak tanır. Müşteri etkileşimlerinizi olumlu yönde etkileyecek Speech To Text’i nasıl çok verimli bir şekilde kullanabileceğiniz noktasında Artiwise’tan profesyonel düzeyde destek alabilirsiniz. Kurumumuz tarafından bizzat sunulan konuşma tanıtma çözümü ile beraber çağrı merkezi konuşmalarını metne dönüştürebilir, yapay zekanın baş döndürücü potansiyelini keşfedebilirsiniz.

Hedef kitlenizin her türlü taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini anlamanızı kolaylaştıran, bu kapsamda proaktif biçimde aksiyon almanıza yardımcı olan Müşterinin Sesi çözümünde Speech To Text aktif şekilde rol alır. Siz de Müşterinin Sesi çözümü ile tanışabilir, kurumsal olarak kök neden analizleri, çoklu veri sınıflandırma, veri aktarımı ya da entegrasyon konusundaki becerilerinizi bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Daha kapsamlı bilgi için, sürdürülebilir müşteri deneyimi ve memnuniyetini büyük ölçüde yapay zekanın ve doğal dil işlemenin olanakları ile sağlayan Artiwise ile iletişime geçebilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Postlar

12 Ocak 2024 |

Doğal dil işleme çoğunlukla NLP (Natural Language Processing) olarak bilinmektedir. Doğal dil işleme süreci, insanlar ve doğal dili çözümleyen bilgisayarlar...

13 Mayıs 2024 |

Şirketler uzun bir süredir, müşteri deneyimi yaklaşımlarında reaktif bir tutum sergileyerek, müşteri geri bildirimlerine yanıt verme ve mevcut sorunları çözme...

12 Ocak 2024 |

Günümüzde şirketlerinin elinde pek çok veri vardır. Ancak bu verilerin birçoğu yapılandırılmamış veridir. Bu yapılandırılmamış verilere blog makaleleri, sosyal medya...