12 Ocak 2024 |

Veri analizi nedir? Nasıl yapılır?

Veri analizi, işlenmemiş verilerin toplanması ve istatistik yöntemleri kullanılarak anlamlı, yararlı bilgiler haline getirilmesi işlemi olarak tanımlanabilir.

Günümüzde veri analizi daha çok işletmeler tarafından kullanılmaktadır. İşletmelerin veri analizi işlemini kullanmasının temel sebepleri ise büyüme, küçülme ve pazarlama stratejileri belirleme gibi kritik kararların alınmasında büyük yararı olmasıdır.

Veri analizi doğru verilerle ve doğru yöntemlerle yapıldığında, firmaların stratejik ve kritik kararlarında yapılabilecek olan birçok hatanın önüne geçilmesini sağlayabilmektedir. Bunlara ek olarak bankacılık, perakende, finans ve sağlık gibi pek çok sektörde veri analizleri müşteri memnuniyetini ölçmek ve artırmak amacıyla da kullanıldığını görmekteyiz.

Görüldüğü gibi veri analizi firmalar için oldukça önemli bir yere sahiptir. Peki veri analizi nasıl yapılır, nicel veri analizi yöntemleri ve nitel veri analizi yöntemleri nedir? Bu yazımızda sizler için bu soruların cevaplarını vereceğiz.

Veri Analizi Nasıl Yapılır?

Veri analizi süreci belirlenen metot ve yöntemler ile ilerler. Genel olarak veri analizi süreci 4-5 aşama ile tanımlanabilir. Adım adım ilerleyen veri analizi sürecini, daha verimli geçmesi için aşamalarına ayırmakta fayda vardır. Bu aşamaları şu şekilde sıralayabiliriz;

Amaç Belirleme: Veri analizi esnasında elde edilmek istenen veriler önceden belirlenmeli ve analiz sonucu bu verileri ortaya çıkaracak şekilde planlanmalıdır.

Veri Toplama: Veri toplama aşamasında ne kadar çok farklı kaynaklardan veri toplanırsa, veri analizinin doğruluk payı o kadar artar. Günümüzde ise veri toplamak için farklı yöntemler kullanılmaktadır. En sık kullanılanlar ise bilgisayarlar, sosyal medya, bloglar, mobil uygulamalar ve web siteleridir.

Veri Temizleme: Elde edilen verilerden amacınıza uygun olmayanları elemek ve yanıltıcı sonuçların ortaya çıkmasını önlemek için planlı bir şekilde hareket edilmelidir.

Profesyonel Kişiler İle Çalışma: Veri analizi hem çok önemli olduğu için hem de tek başına uzmanlık gerektiren bir iş olduğu için firmanızda çalışan herhangi birinin ek görevi olarak görülmemelidir. Veri analizi konusunda uzmanlaşmış kişiler ile süreç yönetimi gerçekleştirilmelidir.

Tekrar Etme ve Optimizasyon: Veri analizi sürecindeki işlemler mümkün olduğunca çok tekrarlanmalıdır. Bu tekrarların genel amacı ise verilerin tutarlığı izlenip, mümkün olan en doğru sonuca ulaşmaktır.

Nicel Veri Analizi Yöntemleri

Nicel veri analizi, nicel verilerin toplanması ve analizini gerektiren bir çalışma olarak tanımlanabilir. Yapılan araştırmanın türüne ve amacına göre farklı nicel analiz yöntemleri kullanılmaktadır. Örnek vermek gerekirse; Ki Kare, McNemar Testi, Kappa Testi, Korrelasyon Analizi, ANOVA ve MANOVA gibi pek çok test örneği verilebilir.

Nitel Veri Analizi Yöntemleri

Nitel veri analizi ise daha çok sosyal gerçekliğin içinde var olan gizli bilgiyi ortaya çıkarmakla ilgilenmektedir. İçerik Analiz, Betimsel Analiz ve Doküman Analizi gibi yöntemler başlıca örnekleri olan nitel analizde araştırmacı kendini sosyal gerçekliğin içine koyarak elde ettiği verileri yorumlamaktadır.

Bu yazımızda sizler için veri analizi nedir ve veri analizi nasıl yapılır sorusuna cevap verdik. Ayrıca nicel veri analizi yöntemleri ve nitel veri analizi yöntemlerinden bahsettik.

Related Resources