Artiwise Blog

Müşteri deneyimlerini geliştirmek için içgörüler, araçlar ve ipuçlarını keşfedin.

Ara

4 Nisan 2024 |

Müşteri geri bildirimlerini doğru şekilde analiz etmek ve kullanmak markaların başarısı için kritik bir öneme sahiptir çünkü bu veri odaklı...

7 Şubat 2024 |

Müşterinin sesi (Voice of Customer), müşterilerin kullandıkları ürünler ve hizmetler ile ilgili tecrübelerini tanımlayan bir terimdir. Müşterinin Sesi (VoC) analizlerinde...

7 Şubat 2024 |

Duygu analizi bir ifadenin nasıl bir his içerdiğini belirleme sürecidir. Genellikle ifadeler olumlu, olumsuz veya nötr olmak üzere üç grup...

7 Şubat 2024 |

NLP (Natural Language Processing), Türkçe ismiyle Doğal Dil İşleme (DDİ), yapay zekanın altında yer alan ve amacı insanların ürettiği doğal...

Blog Postlar

4 Nisan 2024 |

Müşteri geri bildirimlerini doğru şekilde analiz etmek ve kullanmak markaların başarısı için kritik bir öneme sahiptir çünkü bu veri odaklı...

7 Şubat 2024 |

Müşterinin sesi (Voice of Customer), müşterilerin kullandıkları ürünler ve hizmetler ile ilgili tecrübelerini tanımlayan bir terimdir. Müşterinin Sesi (VoC) analizlerinde...

7 Şubat 2024 |

Duygu analizi bir ifadenin nasıl bir his içerdiğini belirleme sürecidir. Genellikle ifadeler olumlu, olumsuz veya nötr olmak üzere üç grup...

7 Şubat 2024 |

NLP (Natural Language Processing), Türkçe ismiyle Doğal Dil İşleme (DDİ), yapay zekanın altında yer alan ve amacı insanların ürettiği doğal...

12 Ocak 2024 |

Veri analizi, işlenmemiş verilerin toplanması ve istatistik yöntemleri kullanılarak anlamlı, yararlı bilgiler haline getirilmesi işlemi olarak tanımlanabilir. Günümüzde veri analizi...

12 Ocak 2024 |

Günümüzde hangi sektöre hizmet ya da ürün sunmak istemeniz fark etmeksizin, bir rakibiniz olmaması neredeyse imkansızdır. Bu yüzden sektöründe yer...

12 Ocak 2024 |

Günümüzde ürün sunan şirketler için müşteriler, o şirketin her şeyidir. Şirketler kazandıkları müşterileri kaybetmemek, potansiyel müşterilerine daha çabuk ve sağlıklı...

12 Ocak 2024 |

Günümüzde şirketlerinin elinde pek çok veri vardır. Ancak bu verilerin birçoğu yapılandırılmamış veridir. Bu yapılandırılmamış verilere blog makaleleri, sosyal medya...

12 Ocak 2024 |

Doğal dil işleme çoğunlukla NLP (Natural Language Processing) olarak bilinmektedir. Doğal dil işleme süreci, insanlar ve doğal dili çözümleyen bilgisayarlar...

12 Ocak 2024 |

Müşteri Deneyimi Nedir? Dijitalleşmenin tüm dünyada iyice hızlandığı günümüzde artık kurumlar için “Müşteri Deneyimi”, “Müşteri Yolculuğu”, “Müşteri İçgörüsü” gibi kavramlar...

12 Ocak 2024 |

2020 yılında pandeminin ortaya çıkışıyla hali hazırda başlamış olan dijital dönüşüm daha önce hiç olmadığı bir hızda ilerledi. Hayatımıza yeni...

12 Ocak 2024 |

Müşterilerimizin ürünlerimiz, servislerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili verdiği geribildirimleri anlamlandırmakta önemli bir yeri olan duygu analizi, duygu analizi yöntemleri, yaygın...

12 Ocak 2024 |

Yapay zeka, görevleri yerine getirmek için insanların sahip olduğu yeteneklerin makineler (bilgisayarlar) tarafından taklit edilmesini hedefleyen teknolojidir ve temelde iki...

12 Ocak 2024 |

Mevcut durumda bir çok kurum, Müşteri Deneyimi ölçümlerini anketler üzerine kurgulamış durumdalar. Anketler her ne kadar içgörü toplamak için önemli...

14 Ocak 2022 |

Günümüzde var olan işlerin büyümesi için yeni müşterilerin elde edilmesi ne kadar önemliyse, var olan müşterilerin memnuniyetini sağlamak bir o...

Frequently Asked Questions

How does Artiwise enhance strategic decision-making and brand reputation in the automotive industry?

Artiwise offers a specialised VoC ‘feedback analysis’ for the automotive sector, enabling businesses to analyse customer interactions across service, sales, and quality processes in real-time. This aids in making strategic decisions with precision, identifying issues, and offering insights to improve brand reputation and service quality. The platform’s distinct tracking of service, sales, and quality elements allows for a focused approach to critical issues.

How does Artiwise achieve a unified customer feedback view across various channels like calls, online reviews, and texts?

Artiwise excels in gathering and analysing customer feedback from a wide array of sources, including contact centre calls, online reviews, and texts. By employing advanced AI and natural language processing techniques, the platform is capable of processing this varied data to extract meaningful insights. It consolidates feedback from these disparate channels, analysing them in unison to form a comprehensive and holistic view of customer sentiments and experiences. This integrated approach allows businesses to capture a complete picture of customer satisfaction and areas of concern, transcending the limitations of single-channel feedback analysis, make informed decisions and tailor their strategies based on a complete understanding of customer feedback, ensuring a more customer-centric approach in their operations.

How does Artiwise's dealer module support dealer performance and customer journey improvement?

The dealer module allows the headquarters to monitor the status of each dealer closely, facilitating targeted actions for improvement. Dealers can access the system to review their performance, customer complaints, and areas of improvement, aiding in enhancing the customer journey in sales and service by providing insights at each step.

How does Artiwise enhance product quality in the automotive production cycle by leveraging real customer feedback at key moments?

Artiwise plays a pivotal role in improving product quality in the automotive production cycle by harnessing real customer feedback at crucial moments in the customer journey with an evident impact seen with its current clients directly applicable to the production process. This approach has enabled automotive manufacturers to pinpoint and rectify quality issues, innovate in line with customer expectations, and adapt features to better meet market demands.

Can Artiwise provide rapid, industry-customised AI modelling' for the automotive sector?

Artiwise is uniquely positioned to offer rapid, industry-specific AI solutions for the automotive sector, thanks to its pre-trained models that are already attuned to the unique challenges of the industry. These models enable Artiwise to provide instant insight reports based on your data, offering immediate value in the POC stage. In cases where clients require further modification and customisation to meet specific needs, Artiwise can adapt and deliver these tailored solutions within just one week.

How does Artiwise contribute to improving the customer journey in automotive sales and service?

Artiwise significantly improves the ‘customer journey’ in automotive businesses by providing deep insights from various touchpoints, including sales interactions, service appointments, customer inquiries, and feedback channels. Artiwise provides prioritisation areas of customer satisfaction and pain points. In sales, this might involve personalising the buying experience or adjusting marketing tactics. In service, it could lead to more efficient service processes or targeted after-sales support. Overall, Artiwise’s contributions lead to a more responsive, customer-centric approach, enhancing customer satisfaction and loyalty in the automotive industry.

Can Artiwise's VoC platform be customised for specific automotive dealers?

Yes, Artiwise VoC platform can be tailored for specific dealers, offering sentiment analysis, root cause analyses, and comparative reports, enabling targeted actions for each dealer in a hierarchical order.

Interested in Our Platform?